Radno vreme i raspored

Prepodnevni boravak dece predškolskog uzrasta odvija se od 7 do 16 časova, po odredjenom režimu dana koji omogućava raznovrsne aktivnosti dece.

- 07:00-08:30 prijem
- 08:30-09:00 doručak
- 09:30-10:30 starija grupa – aktivnosti za pripremu za školu; mlađa grupa – aktivnosti na francuskom
- 10:30-11:30 starija grupa – aktivnosti na francuskom; mlađa grupa – glavna aktivnost
- 11:30-12:00 užina
- 12:00-12:45 slobodne aktivnosti i  igre unutra ili napolju
- 13:00-14:00 starija grupa – glavna aktivnost
- 14:00- 14:30 očekujemo roditelje
- 14:30 – 15:00 ručak
- 15:00-16:00 aktivnosti i igre unutra ili napolju očekujući roditelje

- 16:00 – 17:00 samo za roditelje koji se najave

Tokom usmerenih aktivnosti deca su podeljena u dve uzrasne grupe, dok su tokom igre i tokom aktivnosti na vazduhu zajedno.