Francuski

Kako mi učimo francuski u vrtiću

Sa decom koja dolaze u školicu pre podne svakodnevno se realizuju raznovrsne aktivnosti na francuskom jeziku koje imaju za cilj da se deca što bolje upoznaju sa francuskim kao stranim jezikom. Uz pomoć pesmica, brojalica i jednostavnih priča deca vrlo brzo savlađuju reči i osnovne rečenične konstrukcije.

Prisustvo asistenata lektora i volontera Francuza ubrzava učenje francuskog jezika jer mladi asistenti ne znaju srpski jezik pa na taj način smatramo da našim klicima I klincezama stvaramo pravu dvojezičnu sredinu u kojoj će lakše I brže učiti francuski jezik.
Učenje započinje predstavljanjem dece i uopšte rečnikom vezanim za pozdravljanje sa drugarima i odraslima.

Vodeci računa o tome da optimalni period za početak učenja nekog stranog jezika počinje sa četvrtom godinom, kod neke dece i ranije, kao i da deca u tom uzrastu sa lakoćom i velikom brzinom stiču pravilan izgovor, stoga na ovom uzrastu koristimo određene etape u savlađivanju rečnika i pravilnog izgovora francuskog jezika.

Na početku učenja deca slušaju i ponavljaju potpomognuti sugestivnom mimikom – predstavljanje i pozdravljanje – ove aktivnosti su, naravno, propracene video i audio materijalom i ilustrovane raznim jednostavnim pesmicama, čije savladjivanje deci pričinjava zadovoljstvo. Isto tako, nakon prvih savladanih pojmova, deci se na sličan nacin predstavljaju delovi tela, boje, životinje, kuća, porodica, hrana, odeća, zanimanja i sl.

Naravno, sav naučeni vokabular se upotrebljava i u samom životu skolice (obuci se, obuj se, pojedi svoju kiflu itd.) ili kroz dramatizaciju prica, gde deca glume različite likove, kao na primer, malu crvenu lalu, malog zeku, ili neke druge životinje. Igrajuci se i glumeci deca upotrebljavaju reci i rečenicne strukture na francuskom jeziku. Vremenom, upotreba francuskog kao jezika komunikacije postaje spontana.