Osnovne informacije

Osnovne informacije i aktivnosti udrženja građana Centar za multikulturalnu saradnju Žil Vern

Udruženje građana „Centar za multikulturalnu saradnju Žil Vern“ osnovan je kao neprofitabilna nevladina organizacija 2001. godine. Programi koje se organizuju u udruženju namenjeni su deci od 2 do 18 godina ali i odraslima. Osnovna namena svih aktivnosti u centru „Žil Vern“ je razmena i upoznavanje sa različitostima kultura insistirajući na francusko-srpskim odnosima. Od 2007 godine Centar Žil Vern je akreditovan od strane Evropske unije za projekte dugoročnog volontiranja.

Osnovne aktivnosti Centra za multikulturalnu saradnju Žil Vern su:

 • Saradnja sa međunarodnim organizacijama
 • Prijem inostranih volontera i organizovanje njihove neformalne edukacije
 • Organizovanje raznih projekata razmene i treninga, namenjenih mladima kao i onima koji se bave radom sa mladima
 • Saradnja sa drugim lokalnim i regionalnim nevladinim organizacijama radi omogućavanja neformalne edukacije
 • Organizovanje obaveznog profesinalnog staža budućim profesorima francuskog jezika
 • Organizovanje bilingvalnog vrtića (francusko-srpski vrtić )
 • Organizovanje nastave francuskog jezika
 • Organizovanje radionica neformalne nastave u vidu radionica:
  • Teatarske aktivnosti
  • Radionice „Pišem ti pišem“
  • Video projekti
  • Upoznajmo muzičku kulturu
  • Bolje upoznajmo regione
 • Organizovanje izložbi, poetskih večeri, večeri filma, koncerata
 • Organizacija festivala, što muzičkih što pozorišnih
 • Organizacija humanitarnih akcija
 • Promocija francuske kulture i jezika u Srbiji, Vojvodini i Novom Sadu
 • Promocija srpske kulture u Francuskoj
 • Saradnja sa ovlašćenim institucijama i firmama na organizovanju putovanja
 • Razmene studenata i stručnog kadra.