EVS

Aktivnosti udruženja

EVS – evropski volonterski servis

Udruženje Centar za multikulturalnu saradnju „Žil Vern“ nevladina je organizacija koja od 2007. godine akreditovana od stane Evropske unije da učestvuje u programima slanja i primanja internacionalnih volontera.

EVS – evropski volonterski servis je

program koji mladima od 18 do 30 godina omogućuje da aktivno učestvuju u građenju evropskog društava kao i da žive i rade kao volonteri u 27 evropskih zemalja tokom najviše 12 meseci. Cilj mu je upoznavanje drugih kultura i sticanje novih veština. Dugoročni EVS traje of 2 –12 meseci.

Ovaj program omogućuje mladima da rade u nevladinom sektoru – najčešće u udruženjima koja se bave radom sa decom, starima, ekologijom, kulturom, umetnošću, medijima, mladima itd.

  • Program je obezbeđuje sredstva za troškove vezanih za aktivnosti volontera, kao na primer:
  • Troškovi pripreme 100% – viza, vakcinacija.
  • Putovanja 270 eura za avionski kartu, autobus,voz.
  • Života volontera (stanovanja, osiguranja, ishrane, škola jezika…) 100% (svaka zemlja ima fiksnu sumu koju udruženje prima da bi moglo da ispuni ove uslove).
  • Džeparca -100% (svaka zemlja ima fiksnu sumu koju prima za džeparac, za Srbiju je to 55 eura za Francusku je to 115 eura i tako za svaku zemlju posebna).

S’ obzirom da program promoviše neformalne vidove edukacije mladih, tačnije njihova praktična iskustva i njihovo aktivno uključivanje u društvo smatramo ga vrlo korisnim za asocijacije koje primaju volontere (centar Žil Vern je imao sreću da u primi preko 20 volontera u toku 6 godine iz Francuske i Belgije i na taj način zajednički obogatimo aktivnosti u našem radu sa decom i odraslima) tako i za mlade iz naše sredine kojima se pruža mogućnost da otputuju u neku od zemalja Evropske unije i tamo obogate svoja lična iskustva radeći u nekim od asocijacija.

Centar Žil Vern je do sada poslao 8 mladih volontera i to u sledeće zemlje Francusku, Belgiju, Španiju, Italiju i Švedsku.

Ako ste zainteresovani da negde otputujete i aktivno učite, budete korisni za lokalnu sredinu, nazovite nas, dođite, objasnićemo vam proceduru i videćete da je i to moguće, lako putovati, naučiti neki novi jezik, biti koristan negde tamo u Evropskoj uniji, a kasnije biti koristan svojoj sredini.