EVS kod nas

Projekat Evropskog volonterskog servisa – EVS  u centru Žil Vern se sastoji u organizovanju različitih lingvističkih aktivnosti sa decom koja dolaze u Centar i PU Žil Vern na časove francuskog jezika kao i na  različite kreativne radionice.

Volonter će biti zadužen za ne-formalno obrazovanje na francuskom jeziku, ali i za pripremu  aktivnosti i časova, zatim za Internet pretraživanja, kuvarske radionice, obrazovne, kulturne i umetničke projekte.

Glavna tema ovog projekta je organizovanje i realizacija kreativnih radionica za decu u francuskom dvojezičnom obdaništu, organizovanje i realizaciju kreativnih radionica na francuskom sa decom koja dolaze popodne na časove (za decu od 7 do 18 godina kao i za mlade) kao i za odrasle kao i promocija interkulturalnih aktivnosti.