Mlađi adolescenti – od 12 do 15 godina

Mlađi adolescenti – od 12 do 15 godina

Pored najsavremenijih audio-vizuelnih sredstava i francuskih metoda koje koristimo u našem radu sa decom školskog uzrasta i koje deca sa zadovoljstvom i velikom brzinom savlađuju,u bogaćenju dečjeg rečnika koristimo i kreativne radionice gde oni kuvaju, prave muzičke instrumente, glume, prave lutkarsko pozorište, igraju se pantomime i u svim tim situacijama upotrebljavaju različite rečenične konsrukcije, fraze i izraze francuskog jezika.

Pravopis i gramatiku učimo kroz igru, na deci blizak i zanimljiv način. Čitamo časopise na francuskom jeziku i sve zahtevnije priče uz pomoc rečnika. Ove školske grupe su vec nekoliko godina uspešno učestvovale na festivalima namenjenim dramskom stvaralaštvu dece u Novom Sadu i u Francuskoj i učestvovale u razmenama sa školama u Francuskoj .

Naše mlađe adolescente takođe spremamo za polaganje ispita DELF .