Osnovnoškolska grupa

Grupe nižeg osnovnoškolskog uzrasta (učenici uzrasta od 7 do 12 godina)

Pored najsavremenijih audio-vizuelnih sredstava i francuskih metoda koje koristimo u našem radu sa decom školskog uzrasta i koje deca sa zadovoljstvom i velikom brzinom savlađuju,u bogaćenju dečjeg rečnika koristimo i kreativne radionice gde oni kuvaju, prave muzičke instrumente, glume, prave lutkarsko pozorište, igraju se pantomime i u svim tim situacijama upotrebljavaju različite rečenične konsrukcije, fraze i izraze francuskog jezika.

Pravopis i gramatiku učimo kroz igru, na deci blizak i zanimljiv način. Čitamo časopise na francuskom jeziku i sve zahtevnije priče uz pomoc rečnika.

Ove školske grupe su vec nekoliko godina uspešno učestvovale na festivalima namenjenim dramskom stvaralaštvu dece u Novom Sadu i u Francuskoj.Takođe su učestvovale u razmenama sa školama u Francuskoj . Ako vas zanimaju projekti u kojima su učestvovala deca ovog uzrasta, pogledajte stranicu sa realizovanim projektima.