Naše grupe i njihov raspored casova

Naše grupe

Škola i udruženje primaju preko 70-oro dece podeljenih u 10 grupa. Naravno Grupe se organizuju prema uzrastu i predhodnom znanju polaznika.

Za ovu školski godinu predlažemo vam sledeće termine.  U slučaju potrebe određenih grupa termini se mogu pomerati, ali naravno, u skladu sa radom skole i potrebama svih učesnika grupe.

  • Predškolska grupa:

za decu od 3 do 7 godina-

ponedeljak sreda od 18:30 do 19:30 – početni 

utorak – četvrtak 17h- 18h – početni 

  • Školske grupe :

Pripremna grupa (7-9 ans) – ponedeljak – sreda  18:30 – 19:30

osnovni nivo IIa ( 9 – 11 god) – utorak  – cetvrtak 18:30 – 19:45 

osnovni  nivo IIb (9 – 11 god)  – utorak – četvrtak 18:30 – 19:45

srednji nivo I (11-14 god) B1 – ponedeljak – sreda 19:30 -20:45h

srednji nivo (14-16 god) B1 – ponedeljak – sreda 19:30 -20:45h  ili   ponedeljak – sreda de 20: 30 – 21:45h

  • Grupe za školsku omladinu, mlade i odrasle :

osnovni  nivo I (mladi ili odrasli – početni )  utorak i četvrtak  19:50 -21:05

osnovni nivo I ( mladi ili odrasli – početni)  ponedeljak i sreda 18:30 do 19:45 

napredni nivo (16 – 22 god) B2 - ponedeljak i sreda 21:15 -22:30

napredni II (19 – 22 god) C1 -  utorak i četvrtak 20h – 21:15 

Individualna nastava

Naravno za one učenike koji ne mogu da se uklope u ovaj raspored obezbedili smo mogućnost individualnog rada u terminima koji odgovaraju polaznicima, kao i pomoć u nastavi vezanoj za savlađivanje francuskog jezika naročito za srednjoškolske grupe.

Atelier Theatar 

Petak 19:30- 21h

Atelje fotografije

Petak 19:30- 21h