Grupa “Hajde da…”

 Saradnja sa ovom asocijacijom nam je omogućila:

- Učešće na treningu organizovanom za edukaciju multiplikatora programa Evropske unije “Mladi u akciji” u organizaciji grupe “Hajde da…” odobrenog od Ministarsta za omladinu i sport kao i mnoge treninge vezane za program Mladi u akciji.
- Organizaciju treninga vezanim za edukaciju mladih u nevladinim
organizacijama Novog Sada u vezi sa akcijama programa Evropske unije “Mladi u akciji” u saradnji sa udruženjem “Hajde da…”