Interkultura u vrtiću

Ove godine zapčeli smo projekat „Interkulturalno učenje na najranijem uzrastu“ u saradnji sa našim dragim partenerima iz Francuske iz organizacije Dekuv vert (D’Ecouves verte)

Naši drugari iz jednog vrtića u Francuskoj dopisuju se sa nama, šalju nam svoje crteže.

Mi  ih upoznajemo sa ćirilicom, plazma tortom a oni nama pripremaju Božićnu bajku koju će nam poslati poštom.