Naši mladi na kampu – Letenka

Nakon tri godine druženja, došao je i taj trenutak da zaokružimo ovo naše druženje jednom divnom predstavom. Naši Žilvernovci su sa svojim drugarima osmislili jednu divnu predstavu „Sećam se…“, kojom su sumirali divne uspomene i dogodovštine, emocije koje su se razvile nakon tri godine druženja…