A sada se družimo u Francuskoj

Nakon kampa u Crnoj Gori, naši omladinci  su opet spakovali svoje kofere i krenuli na put, u Francusku… Tamo su sa omladincima i omladinkama iz  Crne Gore, Belgije i Francuske, nastavili druženje i pored toga malo više učili o interkluturalizmu, o bogastvu koje nam nude različitosti među ljudima. Svi zajedno su organizovali najrazličitije društvene igre, i kroz igru i zabavu, naučili puno toga jedni o drugima. Obilazeći divnu prirodu Francuske, posećujući bajkovite dvorce malo su se i odmorili…