Kamp “Razmenimo iskustva”

Kamp “Razmenimo iskustva”

od 12. do 26 . jula

u Belgiji

 

Projekat interkurkulturalne razmene sa asocijacijama

“Lutajuće ogledalo ” iz Belgije  i

„Klub prijatelja“ Berane, Crna Gora

 

Kamp se održao pod pokroviteljstvom Evropske Unije i programa Mladi u akciji, a nastao je kao nastavak projekta interkulturalne razmene koja se održala u Kolašinu u toku januara 2011.