Realizacija projekta stažiranja

dve mlade Francuskinje i njihovog usavršavanja domenu nastave francuskog jezika.