Tuluz

Internacionalnom festivalu pozorišta za decu u Tuluzu 2006. i 2004.godine u Francuskoj i to sa predstavama: „Žil Vern i put oko sveta“ – jun 2006. Našu predstavu je otpratila regionalna televizuija a naši “mali glumci su davali i intervjue novinarima na francuskom jeziku”
„Pinokio“ – jun 2004.