Monistrol sur scene

“Monistrol sur scene” u Monistrolu na Loari, Francuska 2008. godine sa grupom mladih od 13 do 16 godina koji su prikazali našu verziju čuvene legende o ljubavi « Tristan i Izolda”.