„Žilvernovske iluminacije“

Centar „Žil Vern“ je negde 2011 odlučio da organizuje festival „Žilvernovske  iluminacije“, i dao svoj doprinos obogaćivanju kulturnog života Novog naselja/Bistrice. Proces osmišljavanja, edukacije kao pisanja projekta je išao polako tako da se prvi festival održao 2013 ali smo bili sigurni da smo time postavili osnovu za razvijanje omladinskih inicijativa za realizaciju kulturnih manifestacija u saradnji sa lokalnom zajednicom u sredini u kojoj nema nikakvih kulturnih događanja.

Ove godine, u nadi da će imati sličan efekat i u drugim delovima grada, festival se premešta na druge lokacije. Pošto je naš zadatak – pokretanje jedne lokalne zajednice obavljen, sada nam predstoji omladinski aktivizam za buđenje neke druge lokalne sredine.

Festival je osmišljen kao dve celine:

„Festival lampiona“, koji se realizuje kroz tri  faze – obuku mladih za izradu lampiona, radionice sa različitim ustanovama i otvorena vrata asocijacije za radionice i na kraju večernja povorka lampiona koja je bila produkt obuke ali i sinergije raznih udruženja ustanova, komšija, prijatelja, porodica, dece itd. koja se završava predivnom izložbom velikih lampiona i svetlosno muzičkim performansom.

„Muzika pod prozorima“, grupa aktivnosti koje  se realizuju  kroz nastupe horova i najrazličitijih grupa na atomskim skloništima i prelepim dvorištima zgrada u raznim delovima grada. Ideja o “Žilvernovskim iluminacijama” potiče iz želje da se obogati kulturni život jednog dela grada.

Ovim dvema aktivnostima pridodajemo cirkuske i plesne aktivnosti koje su svetlosnim efektima obogaćuju naš festival.

Festival “Žilvernovake iluminacije” kao festival svetla, muzike i lampiona, svojim pomeranjem na nove lokacije, pored svog ujedinjujućeg karaktera udruživanja raznih institucija kulture, omladinskih organizacija, obrazovnih institucija, nevladinog civilnog sektora u kreiranju jednog kulturnog događaja, dobija još jednu značajnu društvenu dimenziju, a to je osvetljavanje zaboravljenih ili napuštenih kulturnih prostora kao i osvetljavanje centralnih zelenih površina našeg grada i poziv na njihovo čuvanje.  

Sve detaljne informacije o našem festivalu možete pronaći na stranici  http://julesvernens.wordpress.com/ 

ili na fejsbok stranici

https://www.facebook.com/pages/%C5%BDilvernovske-novonaseljske-iluminacije/498985533570925?fref=ts

Projekat po svojoj ideji podstiče kreativno autorsko stvaralaštvo, što kroz izradu lampiona, što kroz muzičko i scensko stvaralaštvo. Ovaj projekat može biti smatran kao projekat koji je namenjen celoj porodici (aktivnosti izrade i učešća u povorci lampiona, kao i muzički i scenski delovi programa festivala su prihvatljivi, čak i ponuđeni svim uzrasnim grupama) ali osnovna ideja je da mladi organizovani u nekoliko grupa budu nosioci ovog projekta.

Mladi bi bili organizovani u tri grupe – grupe volontera, umetnika – kreatora lampiona i muzičara/izvođača.

Oni će se kroz planirane obuke osposobiti da u saradnji sa projektnim timom budu nosioci celog projekta. Na taj način mladi se osnažuju, uvažavaju od stanovnika lokalne zajednice, podstiču se da budu kreatori svojeg okruženja i shvataju značaj ličnog angažmana u lokalnoj zajednici.

Ovaj projekat, pored aktivizma mladih, podstiče stvaranje čvršćih veza u porodici, u ulazima zgrada, a to zajedništvo se naročito prikazuje i reflektuje kroz energiju okupljanja velikog broja ljudi koji zajedno prikazuju svoje lampione u finalnoj povorci.

Planiramo da ovim festivalom omogućimo saradnju i umrežavanje umetnika – iskusnih, mladih, domaćih i inostranih, da interesantna umetnička dela na ulici predstavimo široj publici kao i da animiramo stanovnike odredjenih kvartova da svoje slobodno vreme provedu na kreativan način i da svoje inicijative predlože udruženju ili Mesnoj zajednici. Veoma nam je bitna saradnja sa lokalnom zajednicom, te za ovu manifestaciju imamo i formalnu podršku od predstavnika Mesne zajednice Bistrica ali se nadamo ostvarivanju saradnji sa drugim mesnim zajednicama…