Vrtic

 • Subvencije

  U PU “Žil Vern” možete upisati svoje dete, i dobiti subvencije od strane Grada Novog Sada.

  Pravo na podnošenje zahteva, odnosno korišćenje finansijske pomoći, ima lice koje neposredno brine o detetu i koje podnese zahtev Gradskoj upravi.

  Podnosilac zahteva nije u obavezi da dostavlјa dokaze o ispunjenosti uslova za ostvarivanje finansijske pomoći, jer će se pribavlјati službenim putem.

  Zahtev se podnosi Gradskoj upravi putem Pisarnice Gradske uprave za opšte poslove sa sledećim dokumentima

  • Kopiju lične karte odnosno raseljeničke legitimacije
  • Potvrdu privatne predškolske ustanove o upisu deteta u tu ustanovu

  gradska uprava službenim putem pribavlja

  • izvod iz matične knjige rođenih deteta
  • akt o ceni ustanove
  • rešenje o verifikaciji PPU

  Grad je po sadašnjim uslovima obezbedio subvenciju od 8000,oo dinara za decu na celodnevnom boravku.

  Roditelji koji nakon prvog roka u septembru podnesu zahtev, mogu da ostvare subvenciju počevši od 1. u narednom mesecu.

  Kako bi roditelji redovno ostvarivali pravo na subvencije potrebno je da redovno uplaćuju ukupnu fakturisanu cenu vrtića i to na tekući račun PPU sa sledećim podacima:

  • Uplatilac: tačno navedenim imenom uplatioca (roditelja, staratelja na čije ime glasi rešenje o subvenciji)
  • Svrha uplate: uplata za troškove boravka (navesti ime deteta) za mesec (navesti mesec za koji se uplaćuje)

  Primalac: PPU Žil Vern, Đ. N. Johana 30. Novi Sad                 tekući račun 160-440766-82

  PPU je svakog meseca u obavezi da Gradskoj upravi dostavi za svako dete:

  • fakturisanu cenu za svako dete
  • izvod sa tekućeg računa PPU na kom se vidi uplaćena suma kao i podaci o uplatiocu, imenu deteta i meseca na koji se uplata odnosi.

  Ukoliko roditelj ne izvrši uplatu pune fakturisane sume Gradska uprava odbija da izvrši subvenciju. Isplata subvencija se vrši u tekućem mesecu za prethodni mesec.

  Sredstva za finasijsku podršku roditeljima se uplaćuje posredstvo banke Poštanska štedionica.

 • Upis u vrtić za školsku 2016/207

  Poštovani roditelji,

  Obaveštavamo vas da je potrebno da prijavite vaše dete na konkurs za upis u Radosno detinjstvo ukoliko želite da u sledećoj školskoj godini 2016/2017 ostvarivate pravo na subvenciju za boravak u privatnom vrtiću “Žil Vern”. Konkurs je otvoren 04.04.2016 i traje dve nedelje.

  Sva deca koja su upisana u privatne akreditovane predškolske ustanove, u koje spada i “Žil Vern”, ili koja tamo žele da se upišu moraju konkurisati u Radosno detinjstvo (dakle sva već upisana kao i nova deca).

  Prijave moraju podnositi roditelji lično. Za one koji su već u sistemu Radosnog detinjstva za konkurs od dokumentacije potrebno je:

  1. Fotokopije lične karte

  2. Potvrda od pedijatra – obrazac na sajtu http://www.predskolska.rs/index.php/sr-rs/boravak-u-vrticima-upis-prelaz-ispis/upis-i-ostala-dokumentacija

  3. Potvrda o zaposlenju za oba roditelja ili potvrda da je jedan od roditelja redovan student

  4. Prijavni list Radosnom detinjstvu /obrazac na sajtu http://www.predskolska.rs/index.php/sr-rs/boravak-u-vrticima-upis-prelaz-ispis/upis-i-ostala-dokumentacija

  Roditelji čija deca nisu u sistemu Radosnog detinjstva moraju da predaju :

  • izvod iz matične klnjige rodjenih
  • kao i potvrdu o prebivalistu koje odgovara adresi na fotokopiji lične karte roditelja

  detaljnije o potrebnoj dokumentaciji na

  http://www.predskolska.rs/images/konkurs_2016/Obavestenje_za_roditelje-2016-2017.pdf

  VAŽNA NAPOMENA

  U Vrtiću « Žil Vern » je ostalo 8 slobodnih mesta Požuritte da obezbedite vašem detetu odrastanje u francusko- srpskoj dvojezičnoj sredini.

  Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte J

  Tim PU « Žil Vern »

 • Upis u vrtić

  U PU “Žil Vern” možete upisati svoje dete, i dobiti subvencije od strane Grada Novog Sada.

  Pravo na podnošenje zahteva, odnosno korišćenje finansijske pomoći, ima lice koje neposredno brine o detetu i koje podnese zahtev Gradskoj upravi.

  Podnosilac zahteva nije u obavezi da dostavlјa dokaze o ispunjenosti uslova za ostvarivanje finansijske pomoći, jer će se pribavlјati službenim putem.

  Zahtev se podnosi Gradskoj upravi putem Pisarnice Gradske uprave za opšte poslove sa sledećim dokumentima

  • Kopiju lične karte odnosno raseljeničke legitimacije
  • Potvrdu privatne predškolske ustanove o upisu deteta u tu ustanovu

  gradska uprava službenim putem pribavlja

  • izvod iz matične knjige rođenih deteta
  • akt o ceni ustanove
  • rešenje o verifikaciji PPU

  Grad je po sadašnjim uslovima obezbedio subvenciju od 8000,oo dinara za decu na celodnevnom boravku.

  Roditelji koji nakon prvog roka u septembru podnesu zahtev, mogu da ostvare subvenciju počevši od 1. u narednom mesecu.

  Kako bi roditelji redovno ostvarivali pravo na subvencije potrebno je da redovno uplaćuju ukupnu fakturisanu cenu vrtića i to na tekući račun PPU sa sledećim podacima:

  • Uplatilac: tačno navedenim imenom uplatioca (roditelja, staratelja na čije ime glasi rešenje o subvenciji)
  • Svrha uplate: uplata za troškove boravka (navesti ime deteta) za mesec (navesti mesec za koji se uplaćuje)

  Primalac: PPU Žil Vern, Đ. N. Johana 30. Novi Sad                 tekući račun 160-440766-82

  PPU je svakog meseca u obavezi da Gradskoj upravi dostavi za svako dete:

  • fakturisanu cenu za svako dete
  • izvod sa tekućeg računa PPU na kom se vidi uplaćena suma kao i podaci o uplatiocu, imenu deteta i meseca na koji se uplata odnosi.

  Ukoliko roditelj ne izvrši uplatu pune fakturisane sume Gradska uprava odbija da izvrši subvenciju. Isplata subvencija se vrši u tekućem mesecu za prethodni mesec.

  Sredstva za finasijsku podršku roditeljima se uplaćuje posredstvo banke Poštanska štedionica.

 • Karneval

  I ove godine smo se kostimirali, dobro zabavili i uzivali na karnevalu. Pogledajte kako su se nasi najmladji drugari prerusili…

   

   

  A ovde možete pogledati kako su izgledali naši stariji drugari…

   

 • Fizičko

  Fizički razvoj i telesne aktivnosti

  Cilj ovih aktivnosti je da se deci obezbedi zdrav i pravilan razvoj. Da bi se u tome uspelo, deci je neophodno obezbediti svakodnevni boravak na svežem vazduhu. Boravak u dvorištu pruža deci permanentno upoznavanje sa mogucnostima svoga tela kroz razne situacije u kojima dete moze da trči, skače, penje se, baca, hvata, održava ravnotežu i sl.

  Upotreba ovih sredstava, kao što su: lopte, obruči, bicikli, sanke, rolšue, trotinet i lastiš, omogućuju razvoj sposobnosti održavanja ravnoteže i pravilnog razvoja svih mišićnih grupa.

  Organizovanjem poligona, bilo napolju ili u unutrašnjosti objekta, mogu s razviti razni oblici kretanja – hodanje, puzanje, provlačenje, kotrljanje, dizanje itd. što omogućava pravilan razvoj dečje muskulature. Sve to, takođe, deci pruža radost savlađivanja lakših i težih prepreka.

  Pored ovih aktivnosti mogu se koristiti razne ritmičke igre i plesovi, koji kod dece razvijaju osećaj za organizovano postavljanje i pravilno kretanje u određenim pravcima.

 • Razvoj govora

  Aktivnosti u ovoj oblasti usmerene su na razvijanje dečjih sposobnosti za nesputanu i pravilnu komunikaciju; na razvoj i bogaćenje dečjeg rečnika i usvajanje gramatički pravilnog govora, tj. književnog jezika; na izražajno pričanje, odnosno recitovanje, zatim na dećje jezičke igre – podstaknute određenim književnim predloškom, kao što su: stihovi za nastavljanje („Hajde ptico budi drug daj…“), nonsens („Gnjavator“ – Z. Balog), „kad bi“ situacije („Kad bi“ – J.J.Zmaj), nedovršene priče, priče u slikama i slično.

  Želite da pročitate neku od naših maštovitih jezičkih kreacija samo izvolite

  jezicke-igrarijejezicke-igrarije-2

  Deca se u vrtiću upoznaju i sa manje zastupljenim književnim formama, kao sto su zagonetke , brzalice, brojalice, razbrajalice i sl. Kod dece se razvijaju i sposobnosti za dramsko i scensko predstavljanje odgovarajućih književnih tekstova (Ljutito mece). Tokom svih usmerenih aktivnosti kod mališana se postepeno razvija interesovanje za knjigu i ljubav prema lepom govoru i pisanoj reči.

 • Okolina

  Upoznavanje okoline

  Cilj ovih aktivnosti je da se deca upoznaju sa prirodnom i drustvenom sredinom koja ih okružuje i da usvoje određena znanja o prirodnim pojavama i društvenim prilikama, prvo u svojoj neposrednoj okolini, a potom i u svetu.

  • Da deca upoznaju prirodu – biljni i životinjski svet u njoj, kao i prirodne pojave zakonitosti koje vladaju u prirodi.

  • Da u neposrednom kontaktu sa prirodom (izlasci u dvorište, posete baštama, njivama, voćnjacima, izleti i slicno) deca bogate svoja saznanja i doživljaje lepog u prirodi, što predstavlja osnovu za izgrađivanje pozitivnih stavova za očuvanje prirode i životne sredine.

  • Da se putem praktičnih postupaka – posmatranja, eksperimentisanja, predviđanja, proveravanja i dokazivanja, izgrađuje osnova za kasniji razvoj naučnog mišljenja u daljem obrazovanju.

  • Da se deci omogući da proširuju i sređuju svoje socijalno iskustvo i tako formiraju osnovna znanja o ljudima, njihovoj delatnosti, životu i opštim društvenim odnosima.

  • Da se podstiče radoznalost dece za društveni život i zbivanja u široj okolini, za upoznavanje drugih naroda, država i rasa, njihove kulture i običaja.

  • Da se kod dece razvije potpunije razumevanje i prihvatanje pravila ponašanja u saobracaju i sticanje osnova saobraćajne kulture.

 • Muzika

  Muzičko obrazovanje

  Cilj ovih aktivnosti je da se odabranom muzikom doprinese stvaranju atmosfere koja je ispunjena lepim, prijatnim i melodičnim zvucima, što povoljno utiče na celovit razvoj dečje ličnosti, neguje smisao za sklad, budi maštu i estetska osećanja.

  Ovim se razvijaju muzičke sposobnosti dece: sluh, osećanje za metroritmičko kretanje, muzička memorija, sposobnost kretanja uz muziku i sviranje na dečjim muzičkim instrumentima.

  Kroz muzičko vaspitanje u vrtiću razvija se lepo, izražajno i samostalno pevanje dece. Upoznavanjem bogatstva i raznovrsnosti zvukova, razvija se muzički senzibilitet i sposobnost razlikovanja tonova po visini, intezitetu, trajanju, dinamici i tempu.

  Putem eksperimentisanja zvucima, ritmovima i pokretima, odnosno pevanjem, muzickim igrama i plesovima, neguju se raznovrsni oblici spontanog muzičkog izražavanja i stvaralaštva dece, te otkrivaju razne mogućnosti relativno samostalnog i originalnog stvaranja.

  Deca se, dakle, svakodnevno susreću sa odabranim delima muzičke umetnosti, što razvija ljubav prema kulturnim vrednostima i proširuje njihova saznanja o svetu muzike, kao i umetnosti uopšte.

 • Likovno

  Likovnim vaspitanjem kod mališana utiče se na sticanje čulnog senzibiliteta, posebno osetljivosti za estetske fenomene u prirodi i promene u njoj.

  To se postiže podsticanjem dečje impresije za prirodne fenomene, koje deca predstavljaju putem bogatstva boja u temperi, kao npr. kroz teme „Zalazak sunca“, „Duga“ i „Jesenje drvo“, čime se razvija njihov osećaj za kolorit.

  Takođe se preko drugih tehnika, kao što su akvarel, voštani pasteli i tuševi, razvija osećaj za bogatstvo boja.

  Aktivnostima u ovoj oblasti razvija se sigurnija upotreba likovnih elemenata – linije i oblika – čime se podstiče veća sigurnost u rukovanju različitim priborom (grafitna olovka, ugalj, crni tuš), kao i bolja koordinacija izmedu oka i šake.

  Deca se upoznaju sa novim tehnikama rada u likovnoj umetnosti, kao sto su:

  Putem ovih aktivnosti se podstiče dečje interesovanje i sposobnost trodimenzionalnog predstavljanja figura i
  oblika iz svoje okoline, i to:

  Kod dece se razvija sposobnost preradjivanja čulnih utisaka i vizuelnih iskustava u povezane celine putem likovnog izraza. Naprimer, predstavljanje doživljaja izabranih dela iz muzičke umetnosti na temu „Labudovo jezero“, predstavljanje doživljaja izabranih dela iz umetničke književnosti: „Koje je boje potok“ (G. Vitez), „Ribar i ribica“ (bajka), „U gostima“ (D. Maksimović).

  Ovim aktivnostima podstiče se spretnost u korišćenju i manipulaciji različitim materijalima (šumski plodovi, plastične čaše, drvo, žica, kanap, školjke, karton i kartonski valjci, krep papir i sl.) i razvija sigurnija upotreba različitih pribora (makaze, dečji čekic, igla i konac, lepak i selotejp).

  Deca se takođe upućuju na kolektivnu i zajedničku komunikaciju angažovanjem na stvaranju grupnih radova, naprimer tema „Jesenje drvo“. Cilj aktivnosti iz likovnog vaspitanja je da mališani sve potpunuje i sigurnije izrazavaju svoje ideje, da u radove unose vise detalja i da ih sve slobodnije komponuju i kombinuju u nove celine, jer na taj način deca predstavljaju svoj odnos prema svetu, prema drugim ljudima i prema samima sebi. Takode je vazno kod dece formirati elementarne kriterijume za estetsko doživljavanje i procenjivanje svojih i tudjih likovnih radova, kao i umetničkih dela i estetskih fenomena uopšte.

 • Francuski

  Kako mi učimo francuski u vrtiću

  Sa decom koja dolaze u školicu pre podne svakodnevno se realizuju raznovrsne aktivnosti na francuskom jeziku koje imaju za cilj da se deca što bolje upoznaju sa francuskim kao stranim jezikom. Uz pomoć pesmica, brojalica i jednostavnih priča deca vrlo brzo savlađuju reči i osnovne rečenične konstrukcije. U toku ovih 18 godina iskustva stvorili smo našu ličnu Žilvernovsku metodu učenja francuskog jezika punu pesmica, brojalica, priča, zagonetki logičkih igara kao i kreativnih radionica kroz koje deca vrlo brzo savlađuju reči i osnovne rečenične konstrukcije.

  Prisustvo asistenata lektora i volontera Francuza ubrzava učenje francuskog jezika jer mladi asistenti ne znaju srpski jezik pa na taj način smatramo da našim klicima i klincezama stvaramo pravu dvojezičnu sredinu u kojoj će lakše i brže učiti francuski jezik.

  Vodeci računa o tome da optimalni period za početak učenja nekog stranog jezika počinje sa četvrtom godinom, kod neke dece i ranije, kao i da deca u tom uzrastu sa lakoćom i velikom brzinom stiču pravilan izgovor, stoga na ovom uzrastu koristimo određene etape u savlađivanju rečnika i pravilnog izgovora francuskog jezika.

  Na početku učenja deca slušaju i ponavljaju potpomognuti sugestivnom mimikom – predstavljanje i pozdravljanje – ove aktivnosti su, naravno, propracene video i audio materijalom i ilustrovane raznim jednostavnim pesmicama, čije savladjivanje deci pričinjava zadovoljstvo. Isto tako, nakon prvih savladanih pojmova, deci se na sličan nacin predstavljaju delovi tela, boje, životinje, kuća, porodica, hrana, odeća, zanimanja i sl.

  Naravno, sav naučeni vokabular se upotrebljava i u samom životu skolice (obuci se, obuj se, pojedi svoju kiflu itd.) ili kroz dramatizaciju prica, gde deca glume različite likove, kao na primer, malu crvenu lalu, malog zeku, ili neke druge životinje. Igrajuci se i glumeci deca upotrebljavaju reci i rečenicne strukture na francuskom jeziku. Vremenom, upotreba francuskog kao jezika komunikacije postaje spontana.