Predstave 2005

  • 13

    „Žil Vern i put oko sveta“ „Ružno pače“

    "Žil Vern i put oko sveta " (na francuskom jeziku), 9. juna u "Srpskom narodnom pozorištu" na kamernoj sceni i 28. maja na festivalu "U slavu francuskog jezika" kao i...
  • 7

    „Petar Pan“

    "Petar Pan" (na francuskom jeziku), 9. jun u "Srpskom narodnom pozorištu" na kamernoj sceni"