Lokalni volonteri

  • Volonteri

    Lokalni volonteri

      Od izuzetnog značaja za omladinski sektor u našoj organizaciji je "Omladinski klub Žil Verna" koji veoma aktivno okuplja veliki broj lokalnih volontera. Aktivni smo i u valorizaciji volonterskog rada pa...