Okolina

Upoznavanje okoline

Cilj ovih aktivnosti je da se deca upoznaju sa prirodnom i drustvenom sredinom koja ih okružuje i da usvoje određena znanja o prirodnim pojavama i društvenim prilikama, prvo u svojoj neposrednoj okolini, a potom i u svetu.

• Da deca upoznaju prirodu – biljni i životinjski svet u njoj, kao i prirodne pojave zakonitosti koje vladaju u prirodi.

• Da u neposrednom kontaktu sa prirodom (izlasci u dvorište, posete baštama, njivama, voćnjacima, izleti i slicno) deca bogate svoja saznanja i doživljaje lepog u prirodi, što predstavlja osnovu za izgrađivanje pozitivnih stavova za očuvanje prirode i životne sredine.

• Da se putem praktičnih postupaka – posmatranja, eksperimentisanja, predviđanja, proveravanja i dokazivanja, izgrađuje osnova za kasniji razvoj naučnog mišljenja u daljem obrazovanju.

• Da se deci omogući da proširuju i sređuju svoje socijalno iskustvo i tako formiraju osnovna znanja o ljudima, njihovoj delatnosti, životu i opštim društvenim odnosima.

• Da se podstiče radoznalost dece za društveni život i zbivanja u široj okolini, za upoznavanje drugih naroda, država i rasa, njihove kulture i običaja.

• Da se kod dece razvije potpunije razumevanje i prihvatanje pravila ponašanja u saobracaju i sticanje osnova saobraćajne kulture.