Muzika

Muzičko obrazovanje

Cilj ovih aktivnosti je da se odabranom muzikom doprinese stvaranju atmosfere koja je ispunjena lepim, prijatnim i melodičnim zvucima, što povoljno utiče na celovit razvoj dečje ličnosti, neguje smisao za sklad, budi maštu i estetska osećanja.

Ovim se razvijaju muzičke sposobnosti dece: sluh, osećanje za metroritmičko kretanje, muzička memorija, sposobnost kretanja uz muziku i sviranje na dečjim muzičkim instrumentima.

Kroz muzičko vaspitanje u vrtiću razvija se lepo, izražajno i samostalno pevanje dece. Upoznavanjem bogatstva i raznovrsnosti zvukova, razvija se muzički senzibilitet i sposobnost razlikovanja tonova po visini, intezitetu, trajanju, dinamici i tempu.

Putem eksperimentisanja zvucima, ritmovima i pokretima, odnosno pevanjem, muzickim igrama i plesovima, neguju se raznovrsni oblici spontanog muzičkog izražavanja i stvaralaštva dece, te otkrivaju razne mogućnosti relativno samostalnog i originalnog stvaranja.

Deca se, dakle, svakodnevno susreću sa odabranim delima muzičke umetnosti, što razvija ljubav prema kulturnim vrednostima i proširuje njihova saznanja o svetu muzike, kao i umetnosti uopšte.